ลุมพินี ซีวิว ชะอำ (A)
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ (A)

สรุปความคืบหน้าโครงการ
31 สิงหาคม 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 35 % 35 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 26 % 26 %
งานระบบไฟฟ้า  11 % 11 %
งานประปา 7 % 7 %
งานลิฟต์  1 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 12 % 12 %
งานติดตั้งแอร์ 2 % 2 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ที่จอดรถจักรยานยนต์

ที่จอดรถจักรยานยนต์

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ

ถนนรอบโครงการ

ถนนรอบโครงการ

สวนด้านหน้า อาคาร A

สวนด้านหน้า อาคาร A

ห้องพักขยะ

ห้องพักขยะ

ทางเดินบริเวณสวนหน้าโครงการ

ทางเดินบริเวณสวนหน้าโครงการ

ทางเดินบริเวณสวนหน้าโครงการ

ทางเดินบริเวณสวนหน้าโครงการ

 
ทดสอบระบบแสงสว่าง

ทดสอบระบบแสงสว่าง

ทดสอบระบบแสงสว่าง

ทดสอบระบบแสงสว่าง

งานสระว่ายน้ำ

งานสระว่ายน้ำ

ถนนรอบโครงการ

ถนนรอบโครงการ

ห้องกิจกรรมชุมชน

ห้องกิจกรรมชุมชน

เพิ่มเติมโต๊ะ-เก้าอี้บริเวณสวน

เพิ่มเติมโต๊ะ-เก้าอี้บริเวณสวน