ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 กันยายน 2557
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 7% 7%
งานโครงสร้าง 27% 27%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 34% 34%
งานระบบไฟฟ้า  15% 15%
งานประปา 10% 10%
งานลิฟท์  3% 3%
งานติดตั้งชุดครัว 4% 4%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 100%


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

อาคาร D

อาคาร D

อาคาร E

อาคาร E

 
ด้านหน้าโครงการ

ด้านหน้าโครงการ

ป้ายโครงการ

ป้ายโครงการ

สำนักงานนิติบุคคล

สำนักงานนิติบุคคล

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์