คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPN ชวนร่วมกิจกรรม "สารภาพว่าติดบ้าน"

16 ต.ค. 2566
Oct2023 Saraparb Activity.jpg

กติกากิจกรรม สารภาพว่าติดบ้าน 
 • กดไลก์เพจ LPN Connect และต้องเป็นลูกบ้าน LPN เท่านั้น
 • คอมเมนต์เหตุผลที่ติดบ้าน พร้อมใส่แฮชแท็ก #ติดธุระที่บ้าน #สารภาพว่าติดบ้าน #ติดบ้านแอลพีเอ็น พร้อมแนบรูปเหตุผลที่ทำให้คุณติดความน่าอยู่
 • แชร์โพสต์ไปยังหน้าโปรไฟล์ โดยตั้งค่าสาธารณะ
 • ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.

หลักเกณฑ์การเข้าร่
 
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด
 • คณะกรรมการตัดสินตามความเหมาะสม และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • กิจกรรมนี้ มีผู้โชคดี 50 รางวัล
 • ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อกิจกรรม
 • รางวัล คือ Box Set สำหรับง้อขอคืนดีจาก LPN มูลค่า 1,500 บาท
 • พนักงานในกลุ่มบริษัท LPN และบริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการประกาศผล 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 

 เงื่อนไขการรับของรางวัล 
 • ภายหลังจากการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องแสดงสิทธิ์การรับรางวัลโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ โครงการที่อยู่อาศัยของ LPN ผ่านทาง Facebook Messenger Inbox ของเพจ LPN Connect ภายในวันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 17.30 น. โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มทำการส่งมอบของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากที่ประกาศผล
 • ผู้ได้รับของรางวัลจะต้องมีชื่อ นามสกุล ตรงกับข้อมูลเจ้าของห้องของโครงการ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป และหากผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองไม่นำหลักฐานมารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่จัดหาของรางวัลอื่น ๆ มาทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ประสงค์ไม่ขอรับรางวัลดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลรายหนึ่ง รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าวทุกกรณี หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ที่ได้รับรางวัลไปจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับของรางวัลดังกล่าวโดยตรง