คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPN Development ขอชวนร่วมกิจกรรม ตอบแบบสำรวจความน่าอยู่ในการอยู่อาศัย ชิงรางวัล กว่า "150 รางวัล"

5 พ.ค. 2566

AW-LWS Questionaire-2023-02.jpg

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของร่วม "ร่วมกิจกรรม ตอบแบบสำรวจความน่าอยู่ในการอยู่อาศัย" เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ นำไปปรับปรุงการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ และบริการต่อไป"

 • รางวัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 800 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลมูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล
 • รางวัลมูลค่า 100 บาท จำนวน 85 รางวัล

กรณีที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลที่ต้องการให้บริษัท แอล. พี. เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) แก้ไขปัญหาที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าของข้อมูล

กติกากิจกรรม "ตอบแบบสำรวจความน่าอยู่ในการอยู่อาศัย"

 • กดไลก์เพจ LPN Connect
 • ตอบแบบสำรวจความน่าอยู่ในการอยู่อาศัยผ่านทาง : https://bit.ly/3LnyiKb

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น.

*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของร่วม ในการร่วมกิจกรรมเท่านั้น

หลักเกณฑ์การร่วมกิจกรรม

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาข้างต้นให้ถูกต้อง และครบถ้วนทั้งหมด
 • คณะกรรมการตัดสินตามความเหมาะสม และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน LPN Connect วันที่ 2 มิถุนายน 2566
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล ตลอดกิจกรรม
 • พนักงานในกลุ่มบริษัท LPN และบริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ท่านหลังวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/418VUs7

กำหนดการประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 2 มิถุนายน 2566