คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPP เปิดตัว LPP Smart Security Center ให้บริการ 24 ชั่วโมง

2 ธ.ค. 2563
LPP เปิดตัว LPP Smart Security Center

LPP เปิดตัว LPP Smart Security Center ให้บริการ 24 ชั่วโมง


      LPP เปิดตัว LPP Smart Security Center ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับโครงการภายใต้การบริหารของบริษัท LPP ในทุกๆ วัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งเป้าครอบคลุมการให้บริการไม่น้อยกว่า 100 โครงการในปี 2565


      นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวถึงการเปิดตัว LPP Smart Security Center ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย ที่ตั้งอยู่บนชั้น 38 ของอาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ว่า บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่ตอบโจทย์กับความต้องการของเจ้าของร่วมในโครงการอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย ภายใต้การบริหารงานของ LPP ที่มีอยู่มากกว่า 200 โครงการ ทั้งภายใต้การพัฒนาของ LPN และโครงการอื่นที่ไม่ใช่ของ LPN ครอบคลุมห้องชุดกว่า 150,000 ห้อง มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันกว่า 200,000 คน ทำให้บริษัทได้มีการพัฒนาระบบขึ้นมารองรับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนที่เราบริหารอยู่ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและออกแบบให้สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับทุกพื้นที่ในโครงการที่บริษัทบริหารอยู่ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเจ้าของร่วม และเพิ่มมาตรการดูแลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที


      “ศูนย์รักษาความปลอดภัย LPP Smart Security Center ถูกออกแบบโดยการนำเอาเทคโนโลยี่ CCTV Solution ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี่ดิจิทัล และระบบ IT (Information Technology)  ทำงานผสมผสานเข้ากับ ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่บริษัทดูแลและรับผิดชอบอยู่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง ระบบได้นำเอาระบบของ CCTV Solution เข้าไปติดตั้งในบริเวณจุดเสี่ยง และโดยรอบของโครงการเพื่อ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบปฏิบัติการของศูนย์สั่งการหรือ  Security Commander Support Center ที่ชั้น 38 ของตึกลุมพีนี ทาวเวอร์ โดยระบบดังกล่าวจะมีการแจ้งเตือนกรณีที่พบความผิดปกติในพื้นที่ โดยส่งสัญญาณไปที่ ศูนย์สั่งการ หรือ Security Commander Support Center ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทางศูนย์จะประสานงานกับทีมงานฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี่และทีมงานคุณภาพภายใต้มาตรฐานของ LPP  เพื่อให้การดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ ให้มีความอุ่นใจและความสบายใจ เมื่อพักอาศัยอยู่ในโครงการภายใต้การบริหารงานของ LPP” นางสาวสมศรี กล่าว


      ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เริ่มนำไปใช้ใน 3 โครงการของบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของ LPP ประกอบด้วย โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล32, โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2,  และโครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 3 – ริเวอร์ไรน์ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม เป็นต้นมา โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ เกิดขึ้น แต่จากการดำเนินงานมาตลอด 3 เดือนพบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารดีขึ้นโดยเฉพาะการดูแลและตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโครงการ


      นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะทางด้านความปลอดภัยต่างๆ เข้าไปให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในชุมชน เช่น มาตรการป้องกันและการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ,การเข้าระงับเหตุเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ,การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ หรือการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆในชุมชน  เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะกับทางเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


      “จากการทดสอบระบบและการนำไปใช้จริงที่โครงการทั้งสามโครงการ ทำให้เรามั่นใจว่า ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย LPP Smart Security Center จะสามารถตอบโจทย์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับโครงการทุกโครงการภายใต้การบริหารงานของ LPP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน โดยเรามีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการระบบดังกล่าวกับโครงการภายใต้การบริหารของ LPP ให้ไม่น้อยกว่า 100 โครงการในปี 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของเราในทุกๆ วัน เพราะ เราใส่ใจ ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยี่ เพื่อการดูแลผู้อยู่อาศัยในทุกชุมชนของเราภายใต้นโยบาย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” เพื่อให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ดีของทุกๆ คน” นางสาวสมศรี กล่าว


      ผู้สนใจโครงการศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LPN Call Center 02-689-6888ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-285-5011-6 คุณฉัตรชัย