คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPN และ LPC มอบ Face Shield แก่กทม.

14 เม.ย. 2563

LPN และ LPC มอบ Face Shield แก่กทม.


LPN และ LPC มอบ Face Shield แก่กทม.

เพื่อเจ้าหน้าที่ขนมูลฝอยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19


      วานนี้ (13 เม.ย. 2563) นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ทำพิธีส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 2,000 ชิ้นแก่พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อพนักงานจัดขนมูลฝอยของกทม.รวมถึงบุคลากรกทม.ที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดยมี รองผู้ว่าราชการและปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อนึ่ง หน้ากาก Face Shield สามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 จากละอองฝอยและสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ที่ปะปนอยู่ตามขยะมูลฝอย น้ำเสียจากท่อระบายน้ำ รวมถึงละอองฝอยที่ผู้ป่วยไอหรือจามออกมา ซึ่ง LPN ยังคงเดินตามเจตนารมณ์ “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” (Care & Share) จึงได้ผลิต  Face Shield เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นต่อไปฝ่ายประชาสัมพันธ์
 โทร 02-285-5011-6  คุณขนิษฐา ธนะสมบัติ