คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPN ต้อนรับ โลตัส รังสิตคลอง 1 สู่ชุมชนรังสิต

1 ธ.ค. 2564
ผู้บริหาร-LPN-ร่วมเปิด-โลตัส-รังสิตคลอง-1-edit-.jpg


        บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) นำโดย คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ที่ 2 จากขวา)  และ คุณสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์  (ซ้ายสุด) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัว โลตัส  รังสิตคลอง 1  ในโครงการ  Market Place รังสิต คลอง 1    โดยมีคุณอรกานดา อรรถวิภัชน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการค้าปลีก โลตัส  (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณอิทธิชัย บรรณสารประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาที่ดินและบริหารทรัพย์สิน โลตัส (ขวาสุด) ให้การต้อนรับ   โดยโลตัส รังสิตคลอง 1 จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการจับจ่ายสำหรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในโครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป   รังสิต-คลอง1   ที่จะมี Market Place รังสิตคลอง 1 เป็นศูนย์รวมความสะดวกและส่งเสริมความเป็นชุมชนน่าอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการที่เข้มข้นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-285-5011-6 คุณฉัตรชัย, คุณอาทิตยา