คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPN กวาด 8 รางวัล จาก Property Guru Thailand Property Awards

3 ธ.ค. 2563
570-003.jpg

LPN รับ 8 รางวัลทรงเกียรติจาก PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 15 ขึ้นแท่น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน เป็นการยืนยันความแข็งแกร่งและคุณภาพขององค์กร


      นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่ามากมายถึง 8 รางวัลจากการประกาศรางวัลของ  “PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 15” ซึ่งป็นการตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสหสาขาวิชา โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมใน 3 สาขา และรางวัลเกียรติยศอีก 5 สาขา รวมเป็น 8 รางวัล


      “นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอีกครั้งของ LPN จากการคว้า 3 สาขารางวัลยอดเยี่ยมและ 5 รางวัลเกียรติยศพิเศษอื่นๆ ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ การพัฒนาด้านงานดีไซน์และงานบริการอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งครั้งนี้เป็นการตัดสินจากกว่า 40 โครงการ ที่มี 30 บริษัท เข้าร่วมการแข่งขันในงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 15 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาที่มีความเป็นอิสระ และมี BDO องค์กรชั้นนำของโลกรับรองความยุติธรรม ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของกระบวนการตัดสินและคัดเลือก” นายโอภาส กล่าว


      รางวัลBest Sustainable Developer ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสำหรับ LPN ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” กว่า 140 โครงการ บนแนวทางแห่งความยั่งยืนตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา


      รางวัลBest Affordable Condo Development (Bangkok) จากโครงการลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์ ที่โดดเด่นด้านการออกแบบอาคาร ที่ให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด บนทำเลใจกลางเมืองที่มีศักยภาพย่านพระราม 3 คุ้มค่าต่อการลงทุน โดย LPN เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนา City Condo อันเป็นต้นแบบการพัฒนาคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองมาจนถึงปัจจุบัน


      รางวัลHighly Commended : Best Housing Architectural Design (Bangkok) จากโครงการ BAAN 365 Muangthong (บ้าน 365 เมืองทอง) ด้วยการออกแบบผังโครงการที่ยอดเยี่ยม และการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่นทั้งภายในและภายนอก


      นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเกียรติยศพิเศษ อีก 5 สาขา ได้แก่ Special Recognition in Sustainable Design จากการริเริ่มแนวคิดเรื่อง LPN GREEN Design Concept นวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ และเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม


      Special Recognition for Building Communities จากการบริหารและดูแลชุมชนหลังการขาย ตามแนวทางความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ LPN GREEN Community Management เพื่อส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย” (Livable Community for All) แก่ลูกค้ากว่า 2 แสนครอบครัว 200 โครงการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากลูกค้าและผู้ประกอบการรายอื่นๆ ทำให้สามารถขยายการให้บริการไปยังโครงการของผู้ประกอบการรายอื่นที่เป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยกระดับคุณภาพงานบริการสู่โครงการระดับพรีเมียมอีกด้วย


      Special Recognition in Sustainable Construction จากการวางแผนและบริหารงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน ตามแนวทางและกลยุทธ์ LPN GREEN Construction Process ที่ห่วงใย ใส่ใจ ในการลดผลกระทบจากการก่อสร้างที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนรอบข้าง


      Special Recognition in CSR จากแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินงานต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้ง “ในกระบวนการ” “นอกกระบวนการ” และ “อิงกระบวนการ” ไปพร้อมกัน


      Special Recognition in ESG ด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย E : Environment สิ่งแวดล้อม S : Social สังคม และ G : Governance การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่แสดงถึงความมั่นคงอย่างยั่งยืนของธุรกิจ


      นายโอภาส กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ตั้งแต่ต้นปี 2563 ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินชีวิตอย่างมาก อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ด้วยกระบวนทัศน์ด้านความยั่งยืนและแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่ LPN พัฒนา จึงยังคงรักษาและสร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า รักษางานให้กับพนักงานทุกคนและคู่ค้า รวมถึงรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ


      นอกจากนี้ LPN ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) ถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ LPN นับแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อสร้างความสมดุล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแง่ของผลกำไรและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนใกล้เคียง ผู้อยู่อาศัย คนงานก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 6 Green LPN Concept เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทุกกระบวนการพัฒนา


      “ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่มองเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของ LPN ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดมา ทุกรางวัล คือ ข้อพิสูจน์ว่า LPN ไม่ได้เป็นผู้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนี้โดยลำพัง ซึ่งการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนี้จะช่วยส่งเสริมรูปแบบธุรกิจให้กับอุตสาหกรรม และน่าจะเป็นต้นแบบให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล ขอขอบคุณสำหรับโครงการที่สนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ในการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งเน้นและพัฒนาคุณภาพของโครงการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสังคมในครั้งนี้”  นายโอภาส กล่าวในที่สุด


      ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LPN Call Center 02-689-6888 หรือ Facebook : Condo Lumpini หรือแอพพลิเคชั่น LINE ที่ @LPNConnect   #LPNAwardsฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-285-5011-6 คุณฉัตรชัย