คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPN ชวนร่วมแบ่งปันความคิดเห็น ลงทุนคอนโด ผ่อนแบบไหนถูกใจกว่ากัน

25 ก.ค. 2566

LPN ขอยกมือถามเพื่อนๆ ที่ต้องการซื้อคอนโดเพื่อการลงทุน หรืออยู่อาศัยเองก็ได้ว่า ถ้าหากเลือกได้ จะเลือกผ่อนแบบไหนถึงตอบโจทย์กว่ากัน? 🤔 โดยสามารถคอมเมนต์แชร์ใต้โพสต์กิจกรรม ทาง Facebook : LPN Connect  

S__99926037.jpg
 
📢 ผู้ร่วมสนุก #ลุ้นรับ ของรางวัล Gift Set ชายหาด มูลค่า 1,000 บาท 10 รางวัล 🏆 

กติกากิจกรรม ลงทุนคอนโด ผ่อนแบบไหนถูกใจกว่ากัน? 

กดไลก์เพจ LPN Connect 

กดไลก์ 👍 ผ่อนสั้น 5-10 ปี ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมาก หนี้หมดไว 
กดหัวใจ❤️ ผ่อนระยะยาว 20-30 ปี ผ่อนต่ำ แล้วโปะเพิ่ม 

แล้วคอมเมนต์ความเห็นของคุณว่า ลงทุนคอนโด ผ่อนแบบไหนถูกใจกว่ากัน? 

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น. 
 
หลักเกณฑ์การเข้าร่วม 

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด
 • คณะกรรมการตัดสินตามความเหมาะสม และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • กิจกรรมนี้ มีผู้โชคดีทั้งหมด 10 คน
 • ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อกิจกรรม
 • รางวัล คือ Gift Set ชายหาด (แก้วเก็บความเย็น,ผ้าปูชายหาด,ถุงผ้า) 10 รางวัล
 • พนักงานในกลุ่มบริษัท LPN และบริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

กำหนดการประกาศผล 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใน วันที่ 7 สิงหาคม 2566 

เงื่อนไขการรับของรางวัล 
 • ภายหลังจากการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องแสดงสิทธิ์การรับรางวัลโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Facebook Messenger Inbox ของเพจ LPN Connect ภายในวัน 11 สิงหาคม 2566 17.30 น. โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มทำการส่งมอบของรางวัลภายใน 14 วัน หลังจากที่ประกาศผล
 • ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป และหากผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองไม่นำหลักฐานมารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่จัดหาของรางวัลอื่นๆ มาทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ประสงค์ไม่ขอรับรางวัลดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลรายหนึ่ง รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดรายการส่งเสริมการขายและส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าวทุกกรณี หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ที่ได้รับรางวัลไปจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับของรางวัลดังกล่าวโดยตรง