คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

Give & Take แค่ให้ ... ก็ได้รับ

18 พ.ย. 2562

จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ  (3).jpg


      หลายคนอาจมองว่าการ “ให้” คือการเสียสละ โดยไม่หวังว่าสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา นอกจากความสบายใจ ความอิ่มเอมใจที่ได้เป็นผู้ให้ แต่บางคนอาจเกิดความลังเล เพราะคิดว่าให้แล้ว น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมา อาจเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ทั้งที่จริงๆ แล้ว ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าในการ “ให้” นั้น คือการสร้างโอกาสที่ดีให้กับคนบางคนได้เปลี่ยนชีวิตของตัวเอง


      บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) หนึ่งบริษัทที่เห็นความสำคัญของการ “ให้” เท่ากับการสร้างโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวัยที่พร้อมรับพลังบวก   ซึ่ง LPN มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสด้วยการ “ให้” ทุนการศึกษาที่ไม่ใช่ทุนในลักษณะตัวเงิน แต่เป็นทุนที่พักอาศัย “LPN Scholarship” จำนวน 100 ทุน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำร่องในคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 พิจารณาจากสถาบันการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมทั้งอยู่ใกล้กับโครงการ โดยทุนนี้มอบให้ตั้งแต่ปี 2561 จนจบการศึกษา


จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ  (1).jpg


      และจากวันนั้น มาในปีนี้บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กับน้องนักศึกษาในโครงการ LPN Scholarship โดยบรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ใช้การนำกิจกรรมสันทนาการมาสานสัมพันธ์ แฝงด้วยสาระดีๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการพักอาศัยตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงแนะนำการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน


      จนมาวันนี้ น้องนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้รับทุน มารวมตัวกันตอบแทนการ “ให้” ด้วยการนำเสนอกิจกรรมจิตอาสาในโครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการชุมชนของบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPP) ในเครือ LPN โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” คอยให้บริการนวดผ่อนคลายเท้าให้กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในชุมชน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองวันประมาณ 155 คน  ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทที่เป็นผู้ให้ ขณะเดียวกันน้องผู้รับก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้ด้วยเช่นกัน


น.ส.วรกานต์ วิเชนสวัสดิ์ นศ.มทร_.jpg


      นางสาววรกานต์ วิเชนสวัสดิ์ หรือลูกปัท คือตัวอย่างของผู้รับที่กลายเป็นผู้ให้อย่างน่าชื่นชม น้องศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สาขาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ตัดสินใจรวมตัวกับเพื่อนๆ จัดกิจกรรม     “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 ว่า


      “เริ่มจากปัทได้คุยกับเพื่อนๆ ที่ได้รับทุนที่พักอาศัยของ LPN ว่าอยากตอบแทนสิ่งดีๆ ด้วยการทำประโยชน์ให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินีบ้าง โดยนำความรู้ความสามารถด้านการแพทย์แผนไทยมาแบ่งปัน เลยไปเสนอที่ฝ่ายบริหารจัดการชุมชนของที่นี่ ซึ่งพี่เขาก็เปิดโอกาสให้ เพราะโดยปกติแล้วที่นี่จัดกิจกรรมให้ผู้พักอาศัยได้มีส่วนร่วมกันอยู่แล้ว ทุกคนที่นี่น่ารักมาก ยิ้มตอบรับเราเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเอง ชื่นชมในกิจกรรม และอยากให้กลับมาอีก ทำให้ปัทกับเพื่อนๆ หายเหนื่อยกันเลยค่ะ และจากกิจกรรมนี้ พบว่าคนในชุมชนยังประสบปัญหาอาการตึงบริเวณคอ บ่า ไหล่ กันอยู่ จึงคิดต่อยอดกิจกรรมครั้งต่อไปว่าจะเพิ่มการตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทย นวดเฉพาะจุด และนวดไทยเพื่อสุขภาพ”


      เชื่อเถอะว่าเมื่อใดที่เป็นผู้ให้ การ “ให้” ของเราไม่สูญเปล่าแน่นอน เพราะผู้รับเองก็ต้องเกิดความรู้สึก “อยากให้” บ้างเช่นกัน เสมือนเป็นการสร้างวัฏจักรความดีที่เกิดจากการ “ให้” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-285-5011 คุณสุภาวดี คุณนัคมน คุณขนิษฐา