คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

"อยู่ก่อนแต่ง VS แต่งก่อนอยู่" แค่มาร่วมแชร์ความคิดเห็น ก็ลุ้นรางวัลกันได้เลย

8 ก.พ. 2566

Digi-Before Couple-02.jpg

LPN Development ขอชวนร่วมกิจกรรม "อยู่ก่อนแต่ง VS แต่งก่อนอยู่" ชิงรางวัล Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท*

กติกาการร่วมสนุก "อยู่ก่อนแต่ง VS แต่งก่อนอยู่"

· กดไลก์เพจ LPN Connect

· คอมเมนต์ความเห็นของคุณระหว่าง “อยู่ก่อนแต่ง” กับ “แต่งก่อนอยู่” แบบไหนที่ตอบโจทย์ชีวิตเพื่อนๆ มากกว่ากัน
· สุ่มรายชื่อผู้โชคดี จากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน รับ Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท

· ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น.

หลักเกณฑ์การประกวด

· ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด

· คณะกรรมการตัดสินตามความเหมาะสม และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

· ผู้โชคดี สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อกิจกรรม

· พนักงานในกลุ่มบริษัท LPN และบริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไขการรับของรางวัล

· ภายหลังจากการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องแสดงสิทธิ์การรับรางวัลโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Facebook Messenger Inbox ของเพจ LPN Connect ภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 17.30น. โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มทำการส่งมอบของรางวัลภายใน 14 วัน หลังจากที่ประกาศผล

· ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป และหากผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองไม่นำหลักฐานมารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป

· ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี

· บริษัทฯ จะไม่จัดหาของรางวัลอื่นๆ มาทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ประสงค์ไม่ขอรับรางวัลดังกล่าว

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลรายหนึ่ง รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

· บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าวทุกกรณี หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ที่ได้รับรางวัลไปจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับของรางวัลดังกล่าวโดยตรง