คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPN ชวนร่วมกิจกรรม "แชะ แอนด์ แชร์ รูปสัตว์เลี้ยงแสนรักกับมุมโปรดของบ้าน"

21 ส.ค. 2566

LPN ขอชวนชาวทาสมาอวดรูปเจ้านายแสนรัก พร้อมมุมโปรดภายในบ้านกันค่ะ 🐶🐱 ไม่ว่าจะเป็นมุมห้องนอนที่นอนกอดกันกลม ห้องรับแขกที่นั่งเล่นกัน หรือสวนหน้าบ้านที่วิ่งตามเจ้านายจอมซน มุมไหนกันนะที่เป็นมุมโปรดของเพื่อนๆ กับเจ้านาย คอมเมนต์มาแชร์รูปกันค่ะ 

📢 ผู้ร่วมสนุก #ลุ้นรับ ชามอาหารและปลอกคอ ของ Petkit มูลค่า 2,000 บาท  🤔 โดยสามารถคอมเมนต์แชร์ใต้โพสต์กิจกรรม ทาง Facebook : LPN Connect  

รูปสัตว์เลี้ยงแสนรัก _กับมุมโปรดของบ้าน _1-.jpg

กติกากิจกรรม "แชะ แอนด์ แชร์ รูปสัตว์เลี้ยงแสนรักกับมุมโปรดของบ้าน"


 • กดไลก์เพจ LPN Connect
 • คอมเมนต์ความเห็นของคุณ แชร์ภาพรูปสัตว์เลี้ยงแสนรักกับมุมโปรดของบ้าน
 • ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันนี้ – 26 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น. 

หลักเกณฑ์การเข้าร่วม 


 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด
 • คณะกรรมการตัดสินตามความเหมาะสม และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • กิจกรรมนี้ มีผู้โชคดีเพียง 1 คนเท่านั้น
 • ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อกิจกรรม
 • รางวัล คือ ชามอาหารและปลอกคอสุดน่ารัก ของ Petkit มูลค่า 2,000 บาท 1 รางวัล
 • พนักงานในกลุ่มบริษัท LPN และบริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


กำหนดการประกาศผล : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 
 
เงื่อนไขการรับของรางวัล 


 • ภายหลังจากการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องแสดงสิทธิ์การรับรางวัลโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Facebook Messenger Inbox ของเพจ LPN Connect ภายในวันพุธที่ 31สิงหาคม 2566 17.30 น. โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มทำการส่งมอบของรางวัลภายใน 14 วัน หลังจากที่ประกาศผล
 • ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป และหากผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองไม่นำหลักฐานมารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่จัดหาของรางวัลอื่นๆ มาทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ประสงค์ไม่ขอรับรางวัลดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลรายหนึ่ง รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าวทุกกรณี หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ที่ได้รับรางวัลไปจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับของรางวัลดังกล่าวโดยตรง