10 ก.ย. 2562

LPN เสวนาประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ครั้งที่ 12

Seminar Chairman

LPN เสวนาประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ครั้งที่ 12
สร้าง “ชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน”


   หากนิยามความสุขของคุณเริ่มต้นที่บ้าน LPN ผู้พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการบริหารหลังการขายแบบมืออาชีพ ตามกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” (Livable Community) มั่นใจว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 30 ปีจะสามารถตอบโจทย์ความสุขที่คุณกำลังค้นหาได้ เพราะแบรนด์ “ลุมพินี” มุ่งเน้นด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) และคุณค่างานบริการ (Service Value) ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตแก่เจ้าของร่วมกว่า 167 นิติบุคคลอาคารชุด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ภายในพื้นที่โครงการยังคงมีความสะอาด เป็นระเบียบและเรียบร้อยอยู่เสมอ ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริหารงานร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมบริหารชุมชนให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น


Seminar Chairman

   นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี LPN มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน Product & Service Value เพื่อสร้างสังคมคุณภาพในทุกมิติของการอยู่อาศัย กลยุทธ์สำคัญ คือ การบริหารหลังการขายภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” (Livable Community) ที่ได้รับจากการบอกต่อ (Word Of Mouth) จากแฟนพันธุ์แท้ หนึ่งในความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดกว่า 167 แห่งร่วมกับฝ่ายจัดการพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ มาในปีนี้ LPN ได้จัดงานเสวนาประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต่อเนื่อง ปีที่ 12 ณ โรงแรมสุโขทัย เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองพัฒนาประชาคมลุมพินี ภายใต้หัวข้อ “การบริหารงบประมาณอย่างยั่งยืน” โดยมีวิทยากรมืออาชีพ คือ อาจารย์นวพร บุศยสุนทร อดีตอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย แนะนำแนวทางการบริหารงบประมาณนิติฯ ในช่วง “รู้เขา” และในส่วนของ LPN เป็นช่วง “รู้เรา” นำเสนอภาพรวมการบริหารงบประมาณของนิติฯ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคตให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของร่วมที่เปลี่ยนไป โดยยึดแนวทางเพิ่มรายได้ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บค่าส่วนกลาง, ค่าที่จอดรถ, ค่าชดเชยพื้นที่ส่วนกลางด้วยการนำระบบตู้ขายสินค้า (Vending Machine) เข้ามาใช้ และการบริหารระบบพัสดุรูปแบบใหม่ (Smart Locker) บริหารดอกเบี้ยเงินฝากและค่าสาธารณูปโภค รวมถึงมุ่งสู่การบริการด้านงานวิศวกรรม  (Living Solution) ในพื้นที่ห้องชุดและส่วนกลางอีกด้วย ด้านการลดค่าใช้จ่ายนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น บริการชำระ  Bill Payment, E-Invoice, E-Receipt และ E-Payment ต่อจากนั้น ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมสานความสัมพันธ์ด้วยการถ่ายรูป Selfie ระหว่างกัน ปิดท้ายกับการระดมสมอง 10 ประเด็นชวนคิด ผลิตไอเดียเพื่อชุมชนน่าอยู่ที่กระตุ้นความคิดเด็ดๆ ในงาน


Seminar Chairman

   แม้งานเสวนาฯ จะจบไปแล้ว  แต่ LPN  เชื่อว่าแนวทางที่ได้สานต่อร่วมกันจะถูกนำไปต่อยอดและดำเนินการในทิศทางที่วางไว้ เพื่อมุ่งสู่ “ชุมชนน่าอยู่” ยั่งยืน ส่งเสริมให้เจ้าของร่วมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามเจตนารมณ์ “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” (Care & Share)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-285-5011 คุณสุภาวดี คุณนัคมน คุณขนิษฐา

 LPN จัดโปรเด็ด “FLASH DEAL”
LPC Social Enterprise ในเครือ LPN