23 ก.ค. 2553

LPN สรรค์สร้างสังคมน่าอยู่แก่โรงเรียนเศรษฐบุตร

LPN สรรค์สร้างสังคมน่าอยู่แก่โรงเรียนเศรษฐบุตร

     เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสรรค์ สุขุขาวดี ที่ปรึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) มอบเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแก่โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนในการดูแลรักษาสุขภาพของน้องๆ ระหว่างการก่อสร้างโครงการลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4 นับเป็นการสร้างสรรค์ชุมชนรอบข้างของโครงการตามความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CESR) ให้ก้าวควบคู่ไปกับ “ชุมชนน่าอยู่” ของ LPN อย่างยั่งยืนต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-285-5011-6
วิจิตร อวิรุทธิ์, สุภาวดี เพ่งผล, นัคมน ปิ่นเกตุ, ขนิษฐา ฉิมกลางLPN แฮปปี้ รายได้รวมแตะหมื่นล้าน Backlog รอรับรู้ต่อเนื่อง 3 ปี
LPN ติดดาว สคบ. คว้าโล่ติดกันสองสมัย