02 มิ.ย. 2563

LPN มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนข้างเคียงจากผลกระทบ Covid-19

LPN มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนข้างเคียงจากผลกระทบ Covid-19

    นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ  LPN  ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่   ตามโครงการ  “LPN ร่วมใจ ห่วงใยเพื่อนบ้าน” ที่ LPN และบริษัทปิยมิตร ร่วมกันจัดขึ้น มีเป้าหมายในการส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน  20,000 ถุง  มูลค่ารวม 4 ล้านบาทให้กับผู้เดือดร้อนใน 31 ชุมชน ในกรุงเทพมหานคร และเขตรังสิต ปทุมธานี  โดยประสานการวางแผนและการจัดระเบียบร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย  โดยครั้งนี้ จัดการมอบถุงยังชัพ ณ วัดทองบน ถนนพระราม 3  มีประชาชนเข้าร่วมรับถุงยังชีพประมาณ  900 คน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร 02-285-5011-6  คุณขนิษฐา ธนะสมบัติ
LPP ได้รับเลือกบริหารโครงการพรีเมียมของ ESTAR
LPN จัดโปรโมชั่น “ปลดล็อก ช็อกทุกราคา ลดสูงสุด 50%”