28 พ.ย. 2562

LPN คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืนปีที่ 4

 LPN wins the 4th prize

LPN คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืนปีที่ 4


      บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รับมอบรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) เป็นปีที่ 4 ในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ SET Sustainability Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) รวมถึงการเป็นบริษัทที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ในทุกมิติ สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนการได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานและแสดงความรับผิดชอบที่โดดเด่นครบทุกมิติ อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมความเข้มแข็งของตลาดทุนไทยในภาพรวม ซึ่งการมอบรางวัลหุ้นยั่งยืนดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-285-5011 คุณสุภาวดี คุณนัคมน คุณขนิษฐา


LPN ร่วมมาตรการรัฐ “บ้านดีมีดาวน์” ข่าวดีคนอยากมีบ้าน
Give & Take แค่ให้ ... ก็ได้รับ