ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
 
ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา
 
Total 18 item(s) view more
 
 
  การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

        

                            การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

       การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก ๆ คือ

1.   การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการนำมูลฝอยที่สามารถคัดแยกได้กลับมาใช่ใหม่ โดยจำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle) หรือแปรรูป (Reuse) ก็ได้

2.   การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน (Energy Recovery) เป็นการนำขยะมูลฝอยที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพื่อใช้ประโยชน์

3.   การนำขยะมูลฝอยจำพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์

4.   การนำขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาดิน เช่น การนำขยะมูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ย

5.   การนำขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นที่โดยนำขยะมูลฝอยมากำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary landfill) จะได้พื้นที่สำหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น

ตัวอย่างสิ่งของที่ควรลดปริมาณและนำมาใช้ประโยชน์ใหม่


ถุงพลาสติก

ลดการใช้             ควรใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าในการจ่ายตลาดเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
ใช้ซ้ำ                   นำไปล้างและนำกลับมาใช้ใส่ของอย่างอื่นต่อไป
นำกลับมาใช้         นำไปแปรสภาพใช้ทำประโยชน์อย่างอื่น เช่น ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าถูพื้น เป็นต้น
                                                                         
แบตเตอรี่

ลดการใช้            ใช้กระแสไฟตรง (AC) แทนการใช้แบตเตอร์รี่
ใช้ซ้ำ                  ใช้แบตเตอร์รี่ที่สามารถนำกลับมาชาร์จไฟได้หลาย ๆ ครั้ง เพื่อประหยัดเงินและเวลา
นำกลับมาใช้       รวบรวมแบตเตอร์รี่ที่หมดอายุแล้วไปทิ้งในที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ส่งต่อให้กับโรงงานที่รับผิดชอบ จะได้นำไปกำจัดต่อไป
                           
กระดาษ

ลดการใช้           พยายามลดการใช้ให้น้อยลง
ใช้ซ้ำ                 นำกระดาษอีกด้านหนึ่งมาใช้ หรือควรใช้งานทั้งสองด้าน
นำกลับมาใช้       นำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของตกแต่งบ้าน เช่น ดอกไม้กระดาษ หรือนำมาพับเป็นของเล่นสำหรับเด็ก
                           

 

การคัดแยกขยะ
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
ผลเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอย 
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
แนวทางการลดขยะมูลฝอย
การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ตัวอย่างแนวทางการเลือกซื้อสินค้า
เปลี่ยนมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์
ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ

 
เก็บหน้านี้เข้า Favorites  สั่งพิมพ์หน้านี้  ส่งหน้านี้ให้เพื่อนทางอีเมล์
 
Back Return to top
โครงการสร้างเสร็จ สมัครงาน แผนผังเวบไซต์ ระบบสมาชิก ดาวน์โหลด โพล ติดต่อเรา
Thai Language English Language   Copyright © 2005 L.P.N. Development PCL. & Lumpini Property Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.