ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
 
ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา
 
Total 18 item(s) view more
 
 
  แนวทางการลดขยะมูลฝอย

 

                                          แนวทางการลดขยะมูลฝอย

          การป้องกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่สําคัญ คือ การลดขยะที่แหล่งกําเนิด (Source reduction) โดยอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจํ าวัน การลดปริมาณขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตั้งแต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยกและใช้ประโยชน์ ตลอดจนการกําจัดขั้นสุดท้าย ลดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานองค์กรและชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได้ โดยใช้หลักการดังนี้

          ก่อนจะทิ้งขยะ หยุดคิดสักนิดว่าเราจะสามารถลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไหม 
โดยมีแนวคิดอยู่   7R  คือ

                1. REFUSE      การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอื่น ๆ
                2. REFILL       การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย
                3. RETURN     การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มประเภทต่างๆ 
                4. REPAIR       การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ 
                5. REUSE         การนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุง ผ้าไปช็อปปิ้งแทนถุงก๊อบแก๊บ
                6. RECYCLE   การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ
                7. REDUCE      การลดการบริโภคและหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ

 

การคัดแยกขยะ
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
ผลเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอย 
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
แนวทางการลดขยะมูลฝอย
การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ตัวอย่างแนวทางการเลือกซื้อสินค้า
เปลี่ยนมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์
ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ


 
เก็บหน้านี้เข้า Favorites  สั่งพิมพ์หน้านี้  ส่งหน้านี้ให้เพื่อนทางอีเมล์
 
Back Return to top
โครงการสร้างเสร็จ สมัครงาน แผนผังเวบไซต์ ระบบสมาชิก ดาวน์โหลด โพล ติดต่อเรา
Thai Language English Language   Copyright © 2005 L.P.N. Development PCL. & Lumpini Property Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.