ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
 
ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา
 
Total 18 item(s) view more
 
 
  สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย

1. ความมักง่ายและขาดความสำนึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตาพื้น
หรือแหล่งน้ำ โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ และโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งลักลอบนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว่างเปล่า

2. การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจำเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายชั้น และการซื้อสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ทำให้มีขยะปริมาณมาก

3.การเก็บและทำลาย หรือนำขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้าง กองหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

การคัดแยกขยะ
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
ผลเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอย 
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
แนวทางการลดขยะมูลฝอย
การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ตัวอย่างแนวทางการเลือกซื้อสินค้า
เปลี่ยนมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์
ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ

 
เก็บหน้านี้เข้า Favorites  สั่งพิมพ์หน้านี้  ส่งหน้านี้ให้เพื่อนทางอีเมล์
 
Back Return to top
โครงการสร้างเสร็จ สมัครงาน แผนผังเวบไซต์ ระบบสมาชิก ดาวน์โหลด โพล ติดต่อเรา
Thai Language English Language   Copyright © 2005 L.P.N. Development PCL. & Lumpini Property Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.