สิ่งอำนวยความสุขจะมีประโยชน์อะไร
ถ้าทุกคนไม่ได้ใช้ ทุกรายละเอียดของ
ลุมพินีจึงออกแบบและจัดวางไว้อย่าง
ตั้งใจเพื่อการใช้ชีวิต
 • สวนรวมใจ ห้องนั่งเล่นของบ้านหลังใหญ่สำหรับทุกคน
 • ห้องออกกำลังกายที่น่าใช้ ไม่ไกลจากสระว่ายน้ำของเด็กๆ
 • ร้านค้าเจ้าประจำ และบริการที่รู้ว่าชีวิตคุณต้องการอะไร
 • รถรับส่งที่พร้อมส่งคุณทุกเช้า
การใส่ใจดูแลกัน คือสิ่งที่คนลุมพินีให้ ความสำคัญ ต้นไม้ทุกต้น ถนนภายใน ทางเดินที่ดูสะอาดตา ความน่าอยู่ ในทุกๆ มุมมอง ชุมชนแห่งนี้ล้วน เกิดขึ้นจากการร่วมใจดูแลคอยเสนอ แนะห่วงใยและถามไถ่กันได้ทุกเรื่องคอยเสนอแนะห่วงใยและถามไถ่กันได้ทุกเรื่อง
 • นิติบุคคลที่ใส่ใจดูแล และคอยสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วม
 • งานประชุมใหญ่ที่ไม่เคยเงียบเหงา
 • การรับฟังทุกความเห็นของเพื่อนร่วมชุมชน
ชีวิตในเมืองใช่ว่าต้องต่างคนต่างอยู่ คนลุมพินีจึงเติมเต็มวันว่างด้วย กิจกรรมสนุกๆ ให้ทุกคนได้เรียบรู้สิ่ง ใหม่ไปกับเพื่อนบ้าน เดินทางไปด้วยกัน ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งกับชุมชนแห่งนี้และชุมชนรอบข้าง สิ่งที่ได้ยังหมายถึงมิตรภาพ ความผูกพันและรอยยิ้มที่มีให้กันเสมอ
ลุมพินีมักได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นชุมชนที่ มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้คงเป็นเพราะระบบ รักษาความปลอดภัยที่เราใส่ใจดูแลด้วย ตัวเองมาโดยตลอด ทุกคนมักนึกถีงเจ้า หน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรา ในเรื่องความซื่อสัตย์คุ้นเคย และ เต็มใจช่วยเหลือทุกเรื่อง ยังไม่นับถึง..ความห่วงใยที่คุณจะได้ รับจากเพื่อนบ้านที่พร้อมดูแลกัน เพียงคุณเอ่ยปากเท่านั้น
เพราะที่นี่เป็นเหมือนบ้านของเราที่ทุกคน มีส่วนช่วยกันดูแลและไม่เคยละเลยที่จะ รักษาให้ความน่าอยู่พร้อมๆ ไปกับการ ไม่หยุดคิดริเริ่มสิ่งใหม่เพื่อการใช้ชีวิต ที่ดีขั้นเสมอ
 • แม่บ้าน ช่างประจำอาคาร พนักงานดูแลสวนทุกคนใส่ใจดูแลที่นี่เหมือนเป็นบ้านของพวกเขา
 • ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน
 • การนำน้ำจากบ่อบำบัดกลับมารดต้นไม้ในสวน
 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น