ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 15 ตุลาคม 2561
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น สูง 35 ชั้น 1 อาคาร ที่ตั้ง - ทำเล เพชรบุรี-มักกะสัน
พื้นที่ 23.00 - 61.00 ตร.ม. สถานะ ระหว่างก่อสร้าง
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 32 %  32 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 31 % 30 %
งานระบบไฟฟ้า  11 % 11 %
งานประปา 6 % 6 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 10 % 6 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 3 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 95 %

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

บริเวณโถงพักคอยชั้นล่าง

บริเวณโถงพักคอยชั้นล่าง

ห้องกิจกรรมชุมชน

ห้องกิจกรรมชุมชน

ห้องกิจกรรมชุมชน

ห้องกิจกรรมชุมชน

ติดตั้งระบบ Access Control

ติดตั้งระบบ Access Control

ติดตั้งระบบ Access Control

ติดตั้งระบบ Access Control

งานติดตั้งระบบวาล์วลดแรงดัน(PRV)

งานติดตั้งระบบวาล์วลดแรงดัน(PRV)

งานติดตั้งระบบวาล์วลดแรงดัน(PRV)

งานติดตั้งระบบวาล์วลดแรงดัน(PRV)

งานซุ้มประตูทางเข้า - ออกโครงการ

งานซุ้มประตูทางเข้า - ออกโครงการ

งานซุ้มประตูทางเข้า - ออกโครงการ

งานซุ้มประตูทางเข้า - ออกโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งาน Landscape ภายในโครงการ

งานจัดสวน ชั้น 10

งานจัดสวน ชั้น 10