ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น อาคารชุดพักอาศัยสูง 30 ชั้น 1 อาคาร ที่ตั้ง - ทำเล ดินแดง-ราชปรารภ
พื้นที่ ขนาด 24.00 - 46.50 ตร.ม. สถานะ ระหว่างก่อสร้าง
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 33 % 24 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 34 % 9 %
งานระบบไฟฟ้า  11 % 2 %
งานประปา 7 % 1 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 4 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 42 %
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ความคืบหน้างานก่อสร้าง ชั้น 21 โซน A  และ ชั้น 22 โซน B

ความคืบหน้างานก่อสร้าง ชั้น 21 โซน A และ ชั้น 22 โซน B

ความคืบหน้างานก่อสร้าง ชั้น 21 โซน A  และ ชั้น 22 โซน B

ความคืบหน้างานก่อสร้าง ชั้น 21 โซน A และ ชั้น 22 โซน B

ก่ออิฐผนังห้องพักอาศัย ชั้น16

ก่ออิฐผนังห้องพักอาศัย ชั้น16

ฉาบปูนผนังห้องพักอาศัย ชั้น 12

ฉาบปูนผนังห้องพักอาศัย ชั้น 12

ปูกระเบื้องทางเดินห้องพักอาศัย ชั้น 9

ปูกระเบื้องทางเดินห้องพักอาศัย ชั้น 9

ทาสีผนังห้องพักอาศัย ชั้น 9

ทาสีผนังห้องพักอาศัย ชั้น 9

วาง SLEEVE พื้นชั้น 18 โซน B

วาง SLEEVE พื้นชั้น 18 โซน B

ติดตั้งท่อเมน และรางสื่อสารห้องพัก ชั้น 18

ติดตั้งท่อเมน และรางสื่อสารห้องพัก ชั้น 18

ติดตั้งท่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ห้องพัก ชั้น 18

ติดตั้งท่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ห้องพัก ชั้น 18

แขวนท่อห้องพัก ชั้น 17

แขวนท่อห้องพัก ชั้น 17

ร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ห้องพัก ชั้น 15

ร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ห้องพัก ชั้น 15

ร้อยสายห้องพัก ชั้น 14

ร้อยสายห้องพัก ชั้น 14

งานติดตั้งตู้ MP และแผงมิเตอร์ ชั้น 10

งานติดตั้งตู้ MP และแผงมิเตอร์ ชั้น 10

ติดตั้งอุปกรณ์ห้องพัก ชั้น 9

ติดตั้งอุปกรณ์ห้องพัก ชั้น 9

วาง Sleeve S,V,W ชั้น 22 โซน B และเดินท่อ S,W,V ชั้น 18

วาง Sleeve S,V,W ชั้น 22 โซน B และเดินท่อ S,W,V ชั้น 18

เดินท่อ CW ชั้น 18

เดินท่อ CW ชั้น 18

ติดตั้งท่อดับเพลิง ชั้น 17

ติดตั้งท่อดับเพลิง ชั้น 17

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 9 และติดตั้งตู้ดับเพลิงแบบฝัง ชั้น 16

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 9 และติดตั้งตู้ดับเพลิงแบบฝัง ชั้น 16

ติดตั้งแอร์ห้องพัก ชั้น 9 และติดตั้งมิเตอร์ห้องพัก ชั้น 9

ติดตั้งแอร์ห้องพัก ชั้น 9 และติดตั้งมิเตอร์ห้องพัก ชั้น 9