ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น สูง 8 ชั้น 4 อาคาร ที่ตั้ง - ทำเล ราษฏร์บูรณะ
พื้นที่ ขนาด 22.50 - 39.50 ตร.ม. สถานะ พร้อมอยู่
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 30 % 30 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 36 % 36 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 14 %
งานประปา 10 % 10 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 4 % 4 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 %ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานติดตั้งราวที่จอดรถ

งานติดตั้งราวที่จอดรถ

งานติดตั้งราวที่จอดรถ

งานติดตั้งราวที่จอดรถ

การทดสอบห้องไฟฟ้า

การทดสอบห้องไฟฟ้า

การทดสอบห้องไฟฟ้า

การทดสอบห้องไฟฟ้า

ทดสอบน้ำระบบสุขาภิบาล

ทดสอบน้ำระบบสุขาภิบาล

งานจัดสวนภายในโครงการ

งานจัดสวนภายในโครงการ

งานจัดสวนภายในโครงการ

งานจัดสวนภายในโครงการ