ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 15 มกราคม 2561
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น สูง 8 ชั้น 4 อาคาร ที่ตั้ง - ทำเล ราษฏร์บูรณะ
พื้นที่ ขนาด 22.50 - 39.50 ตร.ม. สถานะ ระหว่างก่อสร้าง
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 30 % 30 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 36 % 30 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 12 %
งานประปา 10 % 8 %
งานลิฟต์  2 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 4 % 4 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 89 %


ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานสร้างป้อม รปภ.

งานสร้างป้อม รปภ.

ป้ายหน้าโครงการ

ป้ายหน้าโครงการ

ห้องควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ห้องควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ห้องงานระบบสุขาภิบาล

ห้องงานระบบสุขาภิบาล

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ