ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น สูง 8 ชั้น 5 อาคาร ที่ตั้ง - ทำเล ราชพฤกษ์-บางแวก
พื้นที่ 22.50 - 26.50 ตร.ม. สถานะ พร้อมอยู่
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 2.46 % 2.46 %
งานโครงสร้าง 28.95 % 28.95 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 33.44 % 33.44 %
งานระบบไฟฟ้า  15.40 % 15.40 %
งานประปา 9.87 % 9.87 %
งานลิฟท์  1.57 % 1.57 %
งานติดตั้งชุดครัว 8.30 % 8.30 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 %ภาพมุมสูงโครงการฯ

ภาพมุมสูงโครงการฯ

อาคาร A

อาคาร A

อาคาร B

อาคาร B

อาคาร C

อาคาร C

อาคาร D

อาคาร D

อาคาร E

อาคาร E

อาคาร Clubhouse

อาคาร Clubhouse

ป้ายหน้าโครงการฯและป้อมรปภ.

ป้ายหน้าโครงการฯและป้อมรปภ.

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

เครื่องเล่นเด็ก

เครื่องเล่นเด็ก

ภาพสวนโดยรวมภายในโครงการฯ

ภาพสวนโดยรวมภายในโครงการฯ

ภาพสวนโดยรวมภายในโครงการฯ

ภาพสวนโดยรวมภายในโครงการฯ