ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 30 เมษายน 2561
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 4 อาคาร ที่ตั้ง - ทำเล พระนั่งเกล้า
พื้นที่ ขนาด 22.50 - 35.00 ตร.ม. สถานะ ระหว่างก่อสร้าง
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 33 % 33 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 33 % 33 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 14 %
งานประปา 9 % 9 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 5 % 5 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 %อาคาร A1

อาคาร A1

อาคาร A1

อาคาร A1

อาคาร A2

อาคาร A2

อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B1

อาคาร B2

อาคาร B2

อาคาร B2

อาคาร B2

อาคาร B2

อาคาร B2

งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

งานทดสอบระบบดับเพลิง

งานทดสอบระบบดับเพลิง