ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 15 มกราคม 2561
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น สูง 20-21 ชั้น 4 ทาวเวอร์ ที่ตั้ง - ทำเล เพชรเกษม
พื้นที่ 22.50 ตร.ม. - 35.50 ตร.ม. สถานะ ระหว่างก่อสร้าง
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 3 % 3 %
งานโครงสร้าง 31 % 31 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 37 % 37 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 14 %
งานประปา 8 % 7 %
งานลิฟต์  2 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 5 % 3 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 96 %ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

การตกแต่งห้องกิจกรรม

การตกแต่งห้องกิจกรรม

การตกแต่งห้องกิจกรรม

การตกแต่งห้องกิจกรรม

การ Test Load Lift ภายในโครงการ

การ Test Load Lift ภายในโครงการ

การตรวจเช็คสัญญาณระบบ Acces  ห้องเครื่องลิฟท์

การตรวจเช็คสัญญาณระบบ Acces ห้องเครื่องลิฟท์

การทดสอบแรงดันน้ำระบบดับเพลิง

การทดสอบแรงดันน้ำระบบดับเพลิง

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ