ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น สูง 20-21 ชั้น 4 ทาวเวอร์ ที่ตั้ง - ทำเล เพชรเกษม
พื้นที่ 22.50 ตร.ม. - 35.50 ตร.ม. สถานะ พร้อมอยู่
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 3 % 3 %
งานโครงสร้าง 31 % 31 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 37 % 37 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 14 %
งานประปา 8 % 8 %
งานลิฟต์  2 % 2 %
งานติดตั้งชุดครัว 5 % 5 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 100 %
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

งานตกแต่งห้อง กิจกรรม

จานรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ โทรทัศน์ ภายในโครงการ

จานรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ โทรทัศน์ ภายในโครงการ

จานรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ โทรทัศน์ ภายในโครงการ

จานรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ โทรทัศน์ ภายในโครงการ

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ

การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ