ความคืบหน้าโครงการ
ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
สรุปความคืบหน้าโครงการ วันที่ 15 ตุลาคม 2561
รายละเอียดโครงการ
ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
ประเภท อาคารชุดพักอาศัย
จำนวนชั้น สูง 8 ชั้น 50 อาคาร ที่ตั้ง - ทำเล รังสิต-คลอง 1
พื้นที่ 21.50 - 26.50 ตร.ม. สถานะ พร้อมอยู่
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 2.58% 2.58%
งานโครงสร้าง 26.07% 26.07%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 44.87% 38.94%
งานระบบไฟฟ้า  13.99% 11.77%
งานประปา 7.63% 6.65%
งานลิฟต์  2% 1.58%
งานติดตั้งชุดครัว 2.86% 2.55%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 89.84%ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F2

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F2

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F3

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F3

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F4

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F4

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F7

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F7

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F8

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร F8

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร P5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร P5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร P6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร P6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G1

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G1

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G2

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G2

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G3

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G3

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G4

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G4

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G5

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G6

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G7

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G7

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G8

งานเสร็จแล้ว 100% อาคาร G8