L.P.N Development ชุมชนน่าอยู่
สนใจร่วมงานกับเรา

สมัครผ่าน www.lpn.co.th หรือ ส่ง Resume ของคุณ มาที่ recruit@lpn.co.th

ไม่รับการสมัครแบบ walk-in

ติดต่อสมัครงาน 02-285-5011-6

รายละเอียดงาน
 15 พ.ย. 2560
ผู้อำนวยการโครงการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
-  เพศชาย
- อายุ 45 ปีขึ้นไป
-  จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  จบ Top U จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การควบคุมงานก่อสร้างโครงการแนวราบ  
   บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม 15  ปีขึ้นไป

-  สามารถทำงานได้หลายพื้นที่ ประจำโครงการต่าง ๆใน กทม.


ลักษณะงาน
-  บริหาร วางแผนดูแลแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
-  รับผิดชอบวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง
-  ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
-  ประสานงาน ดูแล ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
-  ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
-  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เส้นทางการเดินทาง