ห้องตัวอย่าง
 
ห้องตัวอย่าง แบบ 1 ห้องนอน
ขนาด 28 ตร.ม.
คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องนั่งเล่น คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องนั่งเล่น
คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องนอน คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องนอน
คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องครัว คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องน้ำ
การตกแต่งห้องชุด 2 ยูนิต
รูปแบบ 2 ห้องนอน
คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องนั่งเล่น คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องนั่งเล่น
คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องนอน คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องนอน
คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องโถง คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ห้องครัว
 
* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม บริษัทฯ. ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า