เพราะ ครอบครัวสำคัญต่อทุกมิติของชีวิต ที่...ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ

เพราะ ครอบครัวสำคัญต่อทุกมิติของชีวิต ที่...ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
เพราะ ครอบครัวสำคัญต่อทุกมิติของชีวิต
ตอบโจทย์ของความผูกพัน ที่สานสายใยจากรุ่นสู่รุ่น

ที่... ลุมพินี เพลส รัชดา - สาธุ
เปิดจอง 25 พ.ย.

เริ่ม 2.28 ล.บ.*


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด