บ้านประชารัฐ ใน ชุมชนน่าอยู่ โครงการ ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

 เมื่อส่งมอบโครงการและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว แฟนเพจนี้จะถูกส่งต่อการดูแลให้กับฝ่ายบริหารชุมชน เพื่อสื่อสารกิจกรรมและข้อมูลในการพักอาศัยต่อไป
index