:::ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ บางนา-ศรีนครินทร์

ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ บางนา-ศรีนครินทร์
เมื่อความสงบ สบายและสะดวกมาบรรจบกัน
ในสังคมคุณภาพเพียง 27 ครอบครัว
พร้อมพื้นที่จอดรถส่วนกลาง
รองรับทุกมิติของธุรกิจและการอยู่อาศัย
 
*รูปเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Call center :02-689-6888
Copyrights 2011 L.P.N. Development PCL. All Rights Reserved.