สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 22 ตำแหน่ง
1. MANAGEMENT TRAINEE
จำนวน 10 ตำแหน่ง
08 พ.ค. 2560
2. Project Management
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
3. PROGRAMMER
จำนวน 2 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
4. ผู้จัดการฝ่ายบริหารร้านค้า
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
5. ผู้จัดการแผนกขาย (Sales Manager)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
6. ผู้จัดการแผนกการตลาด (แนวราบ)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
7. ผู้จัดการแผนกบริหารสื่อ Online
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
8. ผู้จัดการแผนกบริหารงานฝึกอบรม
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
9. เจ้าหน้าที่พัฒนา Innovation
จำนวน 1 ตำแหน่ง
17 พ.ค. 2560
10. เจ้าหน้าที่การตลาด (บริหารกลยุทธ์)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
11. เจ้าหน้าที่การตลาด (Advertising)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
12. Sale Expert Advisor
จำนวน 10 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
13. เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ (โซนนนทบุรี)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
14. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการเพชรบุรี-มักกะสัน, ดินแดง, เกษตร)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
15. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการ สำนักงานใหญ่, พระราม 3, พระราม 9 ,รังสิต)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
16. เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 5 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
17. เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ
จำนวน 3 ตำแหน่ง
19 เม.ย. 2560
18. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการ พระราม 3, พระราม 4, บางนา, ท่าพระ)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
19. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
20. นิติกร
จำนวน 2 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2559
21. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( พระราม 3, ลาดกระบัง, ปากเกร็ด, สุขุมวิท 76 และโครงการอื่นๆ ในกทม.)
จำนวน 15 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
22. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 5 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
รายละเอียดงาน
กลับ
08 พ.ค. 2560
MANAGEMENT TRAINEE
จำนวน 10 ตำแหน่ง
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและบริหารทีีมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดี รวดเร็วและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
- มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
- TOEIC SCORE 500 UP