สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 23 ตำแหน่ง
1. ผู้จัดการชุมชน
จำนวน 10 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
2. ผู้จัดการแผนกบัญชี
จำนวน 2 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
3. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแบรนด์ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
4. PROGRAMMER
จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
5. Data Analyst
จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
6. System Development
จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
7. IT Systems & Network Administrator
จำนวน 1 ตำแหน่ง
21 พ.ย. 2560
8. Sale Luxury
จำนวน 5 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
9. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติ (ประจำโครงการชะอำ) ด่วนมาก
จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
10. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติฯ (ประจำ สนง.ใหญ่, รังสิต และโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
11. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติ (ประจำโครงการ พัทยา, ชลบุรี)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
12. เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ (ประจำสำนักงานใหญ่)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
13. เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 5 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
14. เจ้าหน้าที่การตลาด (STRATEGY)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
15. เจ้าหน้าที่การตลาด (ADVERTISING)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
16. เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ (โครงการวัดสัก,สวนหลวง)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
17. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการ พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์ / เพชรเกษม / สุขสวัสดิ์ / ห้วยขวาง / วิภาวดี)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
18. เจ้าหน้าที่ธุรกิจนายหน้า - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการสุขุมวิท, อ่อนนุช-พัฒนาการ, สาทร)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
15 พ.ย. 2560
19. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
20. นิติกร
จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
21. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการ พระราม 3/จตุจักร)
จำนวน 30 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
22. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 15 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
23. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 2561
รายละเอียดงาน
กลับ
16 ม.ค. 2561
ผู้จัดการชุมชน
จำนวน 10 ตำแหน่ง
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคารมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและบริหารทีีมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดี รวดเร็วและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
- มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
- TOEIC SCORE 500 UP