สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 25 ตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการโครงการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
2. ผู้จัดการแผนกขาย (Sales Manager)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ขาย (แนวราบ)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
4. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแบรนด์ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
5. ผู้จัดการแผนกบัญชี
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
6. PROGRAMMER
จำนวน 2 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
7. Data Analyst
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
8. Marketing Online
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
9. Sale Luxury
จำนวน 5 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
10. เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ
จำนวน 5 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
11. เจ้าหน้าที่การตลาด (STRATEGY)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
12. เจ้าหน้าที่การตลาด (ADVERTISING)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
13. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติฯ (ประจำ สนง.ใหญ่, รังสิต และโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
14. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติ (ประจำโครงการ พัทยา, ชลบุรี)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
15. เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ (ประจำสำนักงานใหญ่)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
16. เจ้าหน้าที่การเงินนิติ (ประจำโครงการชะอำ)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
17. เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 2 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
18. เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม
จำนวน 1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
19. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการ พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์ / เพชรเกษม / สุขสวัสดิ์)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
20. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
06 ต.ค. 2560
21. เจ้าหน้าที่ธุรกิจนายหน้า - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการสุขุมวิท, อ่อนนุช-พัฒนาการ และโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
22. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการต่างๆในกทม.)
จำนวน 30 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
23. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 15 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
24. ผู้ช่วยช่างอาคาร
จำนวน 30 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
25. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2560
รายละเอียดงาน
กลับ
20 ก.ย. 2560
ผู้อำนวยการโครงการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
-  เพศชาย
- อายุ 45 ปีขึ้นไป
-  จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  จบ Top U จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การควบคุมงานก่อสร้างโครงการแนวราบ  
   บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม 15  ปีขึ้นไป

-  สามารถทำงานได้หลายพื้นที่ ประจำโครงการต่าง ๆใน กทม.


ลักษณะงาน
-  บริหาร วางแผนดูแลแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
-  รับผิดชอบวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง
-  ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
-  ประสานงาน ดูแล ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
-  ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
-  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย