สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
K.ปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
K.พีรญา 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 15 ตำแหน่ง
1. ผู้จัดการฝ่ายบริหารร้านค้า
จำนวน 1 ตำแหน่ง
29 มี.ค. 2560
2. Project Management
จำนวน 1 ตำแหน่ง
23 ก.พ. 2560
3. ช่างเทคนิค (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
23 ก.พ. 2560
4. เจ้าหน้าที่การตลาด
จำนวน 2 ตำแหน่ง
23 ก.พ. 2560
5. เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน 3 ตำแหน่ง
23 มี.ค. 2560
6. เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ
จำนวน 3 ตำแหน่ง
23 มี.ค. 2560
7. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( พระราม 9, หลักสี่, โชคชัย 4 และโครงการอื่นๆ ในกทม.)
จำนวน 15 ตำแหน่ง
23 มี.ค. 2560
8. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการ พระราม 3 , นครอินทร์,ลาดกระบัง, ปิ่นเกล้า)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 มี.ค. 2560
9. Sale Manager (โครงการแนวราบ)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
23 มี.ค. 2560
10. เจ้าหน้าที่ขายสัญญาจ้าง (โครงการเพชรบุรี-มักกะสัน, ดินแดง, เกษตร)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
23 มี.ค. 2560
11. เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ (โซนนนทบุรี)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
21 มี.ค. 2560
12. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 5 ตำแหน่ง
23 ก.พ. 2560
13. เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 5 ตำแหน่ง
23 มี.ค. 2560
14. เจ้าหน้าที่ Call Center
จำนวน 2 ตำแหน่ง
23 มี.ค. 2560
15. นิติกร
จำนวน 2 ตำแหน่ง
01 ก.พ. 2559
รายละเอียดงาน
กลับ
29 มี.ค. 2560
ผู้จัดการฝ่ายบริหารร้านค้า
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 30-35 ปี    
- การศึกษา ปริญญาตรี-โท  สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทางด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่า/ร้านค้า
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงได้

ลักษณะงาน
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายและการจัดหาผู้เช่าในพื้นที่ร้านค้าชุมชน
- กำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์การรักษาผู้เช่าในพื้นที่ร้านค้าชุมชน
- ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ของร้านค้าต่างๆในพื้นที่ร้านชุมชน