สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 32 ตำแหน่ง
1. Web Platform Developer
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
2. PROGRAMMER
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
3. เจ้าหน้าที่ธุรการลานจอดรถ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
4. System Development
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
5. Data Analyst
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
6. Marketing Online
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
7. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจบ้านพักอาศัย
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
8. วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล/ไฟฟ้า
จำนวน 2 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
9. Marketing Advertising
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
10. ผู้จัดการแผนกบัญชี
จำนวน 2 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
11. ผู้จัดการชุมชน
จำนวน 20 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
12. วิศวกรโยธา
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
14. วิศวกรควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
15. วิศวกรงานระบบ M&E
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
16. นิติกร
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
17. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการ พระราม 3,4/วิภาวดี/แฮปปี้แลนด์/สุขุมวิท/บางซื่อ/ปิ่นเกล้า/ลาดกระบัง)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
18. เจ้าหน้าที่การตลาด (STRATEGY)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
19. เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน 3 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
20. เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ (ประจำสำนักงานใหญ่)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
21. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติฯ (ประจำ สนง.ใหญ่, และโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
22. เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 5 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
23. เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ (โครงการสวนหลวง-บางกะปิ / ท่าข้าม-พระราม 2 / ลาดปลาดุก)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
24. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการ วิภาวดี /ปิ่นเกล้า / พระราม 3)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
25. เจ้าหน้าที่จัดซื้อนิติฯ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
26. เจ้าหน้าที่ธุรกิจนายหน้า - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการ พระราม 7-พิบุูลสงคราม / สุขุมวิท / พระราม 3,4 / รังสิต / รามคำแหง)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
18 มิ.ย. 2561
27. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
28. เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (โครงการสาธุประดิษฐ์ / สวนหลวง / ท่าข้าม)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
29. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
30. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลบัญชี / ธุรการ (รายวัน)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
31. พนักงานขับรถผู้บริหาร
จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
32. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 2561
รายละเอียดงาน
กลับ
19 มิ.ย. 2561
Web Platform Developer
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง, อายุ 25 - 35  ปี              
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 3-5 ปี ด้าน C#.NET และ PHP
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอพพลิเคชัน หรือ แอพบนมือถือ
- มีความรู้ความเข้าใจด้าน C#.NET (WPF), MVC framework
- มีความรู้ด้าน SQL Statement, MS SQL Server, MySQL และ Database Management
- มีความรู้และเข้าใจภาษา PHP, JavaScript, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
- พัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต์ได้บนหลากหลาย Platforms
- สามารถพัฒนา แอพบนมือถือ, Sitefinity CMS ASP.NET, Wordpress หรือ Joomla ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ลักษณะงาน
- พัฒนาระบบเว็ปแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
- จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ
- พัฒนาและปรับปรุงเว็ปแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็ปแอปพลิเคชัน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา