สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 398
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 391
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 21 ตำแหน่ง
1. เลขานุการผู้บริหาระดับสูง (Executive Secretary)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
07 มิ.ย. 2560
2. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแบรนด์ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
26 พ.ค. 2560
3. Project Management
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
4. PROGRAMMER
จำนวน 2 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
5. ผู้จัดการฝ่ายบริหารร้านค้า
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
6. เจ้าหน้าที่การเงินนิติ (ประจำโครงการชะอำ)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 มิ.ย. 2560
7. ผู้จัดการแผนกขาย (Sales Manager)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
8. ผู้จัดการแผนกการตลาด (แนวราบ)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
9. ผู้จัดการแผนกบริหารสื่อ Online
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
10. เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
11. เจ้าหน้าที่การตลาด (บริหารกลยุทธ์)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
12. Sale Expert Advisor
จำนวน 10 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
13. เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ (โซนนนทบุรี)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
14. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (โครงการเพชรบุรี-มักกะสัน, ดินแดง, เกษตร)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
15. เจ้าหน้าที่บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการ สำนักงานใหญ่, พระราม 3, สุขุมวิท)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
16. เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 5 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
17. เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ (ประจำสำนักงานใหญ่)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
19 เม.ย. 2560
18. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการ พระราม 3, พระราม 4, บางนา, ท่าพระ)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
19. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
จำนวน 1 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
20. ช่างเทคนิคประจำโครงการ ( พระราม 3, ลาดกระบัง, ปากเกร็ด, สุขุมวิท 76 และโครงการอื่นๆ ในกทม.)
จำนวน 15 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
21. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 5 ตำแหน่ง
04 พ.ค. 2560
รายละเอียดงาน
กลับ
07 มิ.ย. 2560
เลขานุการผู้บริหาระดับสูง (Executive Secretary)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
-เพศหญิง 
-อายุ 25-32 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะการติดต่อประสานงาน
-มีทักษะในการใช้  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-บุคลิกภาพหน้าตาดี
-หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหารในสายงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษะงาน
- ดูแลและจัดตารางการทำงานของผู้บริหาร
- จัดทำรายงานการประชุม
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย