เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.
ความคืบหน้าโครงการ

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 เมษายน 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 3 % 3 %
งานโครงสร้าง 30 % 21 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 39 % 3 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 2 %
งานประปา 8 % 1 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 3 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 2 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 30 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานโครงสร้างพื้นชั้น15

งานโครงสร้างพื้นชั้น15

งานโครงร้างสระว่ายน้ำ

งานโครงร้างสระว่ายน้ำ

 
งานสถาปัตย์ชั้นล่าง

งานสถาปัตย์ชั้นล่าง

งานฉาบปูนชั้น 5

งานฉาบปูนชั้น 5

งานเดินท่อวาง Sleeve ห้องพักพื้นชั้น 14

งานเดินท่อวาง Sleeve ห้องพักพื้นชั้น 14

งานขึ้นราง Wire way และเดินท่อเมนไฟห้องพักทางเดินชั้น 11

งานขึ้นราง Wire way และเดินท่อเมนไฟห้องพักทางเดินชั้น 11

งานวาง Sleeve ห้องพัก ชั้น 14 และงานเดินท่อ SWV,CW,SPK ชั้น 10

งานวาง Sleeve ห้องพัก ชั้น 14 และงานเดินท่อ SWV,CW,SPK ชั้น 10