เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.
ความคืบหน้าโครงการ

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 3 % 2.76 %
งานโครงสร้าง 30 % 4.17 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 39 % 0.00 %
งานระบบไฟฟ้า  13 % 0.00 %
งานประปา 8 % 0.00 %
งานลิฟต์  2 % 0.00 %
งานติดตั้งชุดครัว 5 % 0.00 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 6.93 %
 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานเทพื้นชั้น 2

งานเทพื้นชั้น 2

งานเทพื้นชั้น 2

งานเทพื้นชั้น 2