ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 เมษายน 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 5 % 5 %
งานโครงสร้าง 32 % 21 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 31 % 11 %
งานระบบไฟฟ้า  11 % 4 %
งานประปา 6 % 3 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 10 % 2 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 1 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 47 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น23

งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น23

 
งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น23

งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น23

งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ภายในห้องพัก

งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ภายในห้องพัก

งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ภายในห้องพัก

งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ภายในห้องพัก

งานปูกระเบื้องทางเดินส่วนกลาง

งานปูกระเบื้องทางเดินส่วนกลาง

การทดสอบแสงสว่าง บริเวณโถงทางเดินและภายในห้องพักอาศัย ชั้น 11

การทดสอบแสงสว่าง บริเวณโถงทางเดินและภายในห้องพักอาศัย ชั้น 11

การทดสอบแสงสว่าง บริเวณโถงทางเดินและภายในห้องพักอาศัย ชั้น 11

การทดสอบแสงสว่าง บริเวณโถงทางเดินและภายในห้องพักอาศัย ชั้น 11

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 10

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ชั้น 10