ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 34 % 2 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 33 % 0 %
งานระบบไฟฟ้า  11 % 0 %
งานประปา 7 % 0 %
งานลิฟต์  2 % 0 %
งานติดตั้งชุดครัว 4 % 0 %
งานติดตั้งแอร์ 3 % 0 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 8 % 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานฐานราก

งานฐานราก