ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มกราคม 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 4 % 4 %
งานโครงสร้าง 30 % 30 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 36 % 30 %
งานระบบไฟฟ้า  14 % 12 %
งานประปา 10 % 8 %
งานลิฟต์  2 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 4 % 4 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 89 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานสร้างป้อม รปภ.

งานสร้างป้อม รปภ.

 
ป้ายหน้าโครงการ

ป้ายหน้าโครงการ

ห้องควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ห้องควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ห้องงานระบบสุขาภิบาล

ห้องงานระบบสุขาภิบาล

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ

การจัดสวนภายในโครงการ