ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2

สรุปความคืบหน้าโครงการ
30 กันยายน 2557
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 8% 8%
งานโครงสร้าง 25% 25%
งานก่ออิฐและฉาบปูน 39% 39%
งานระบบไฟฟ้า  12% 12%
งานประปา 8% 8%
งานลิฟท์  2% 2%
งานติดตั้งชุดครัว 6% 6%
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100% 100% 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

อาคาร A แล้วเสร็จ 100%

อาคาร A แล้วเสร็จ 100%

อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

 
อาคาร C (สโมสรสระว่ายน้ำ) แล้วเสร็จ 100%

อาคาร C (สโมสรสระว่ายน้ำ) แล้วเสร็จ 100%

 งาน Landscape บริเวณสวนหย่อม ด้านหลังโครงการ

งาน Landscape บริเวณสวนหย่อม ด้านหลังโครงการ

อาคาร D (ลานจอดรถ) แล้วเสร็จ 100%

อาคาร D (ลานจอดรถ) แล้วเสร็จ 100%