ลุมพินี ซีวิว ชะอำ (A)
ความคืบหน้าโครงการ

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ (A)

สรุปความคืบหน้าโครงการ
15 มิถุนายน 2561
 
รายการ งานทั้งหมด ความคืบหน้า
งานเสาเข็ม 6 % 6 %
งานโครงสร้าง 35 % 35 %
งานก่ออิฐและฉาบปูน 26 % 21 %
งานระบบไฟฟ้า  11 % 9 %
งานประปา 7 % 6 %
งานลิฟต์  1 % 1 %
งานติดตั้งชุดครัว 12 % 7 %
งานติดตั้งแอร์ 2 % 1 %
สรุปผลความคืบหน้าทั้งหมด 100 % 86 %


 
ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานห้องเครื่องลิฟท์และแทงค์น้ำดาดฟ้า

งานห้องเครื่องลิฟท์และแทงค์น้ำดาดฟ้า

งานจัดสวนบริเวณหน้าอาคาร

งานจัดสวนบริเวณหน้าอาคาร

 
งานขังน้ำดาดฟ้า ตรวจรอยรั่วซึม

งานขังน้ำดาดฟ้า ตรวจรอยรั่วซึม

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

ตรวจสอบงานติดตั้งฝ้าเพดาน-ผนังเบา

ตรวจสอบงานติดตั้งฝ้าเพดาน-ผนังเบา

เจ้าหน้าที่ กฟภ. ชะอำเข้าตรวจสอบสายภายใน

เจ้าหน้าที่ กฟภ. ชะอำเข้าตรวจสอบสายภายใน

งานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า

งานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า

งานลอกท่อ MH.

งานลอกท่อ MH.

งานลอกท่อ MH.

งานลอกท่อ MH.

Landscape + Hardscape

Landscape + Hardscape

 
Landscape + Hardscape

Landscape + Hardscape